Chưa có tiêu đề

đăng 22:03, 8 thg 10, 2015 bởi Hanoi Railways

Tàu Thống Nhất hành trình 33 và 39 giờ từ Hà Nội đi

TT

                TLTC(Kg)
Ga đến (h)

≤30

Trên
30→40

Trên
40→50

Trên 50→90

Trên 90→1500

>1500

(đ/kg)

(đ/kg)

(đ/kg)

1

Thanh Hoá

(3,3h)

    165,000

     190,000

    200,000

       4,000

          4,200

         3,800

2

Vinh

(6,1h)

    175,000

     200,000

    210,000

       4,000

          4,200

         3,800

3

Đồng Hới

(10,5h)

    175,000

     200,000

    210,000

       4,000

          4,200

         3,800

4

Đông Hà

(11,20h)

    175,000

     200,000

    210,000

       4,000

          4,200

         3,800

5

Huế

(13,30h)

    175,000

     200,000

    210,000

       4,000

          4,200

         3,800

6

Đà Nẵng

(18h)

   190,000

   210,000

   220,000

      4,300

         4,400

        4,100

7

Tam Kỳ

(19,45h)

    190,000

     210,000

    220,000

       4,300

          4,400

         4,100

8

Quảng Ngãi

(21,10h)

    190,000

     210,000

    220,000

       4,300

          4,400

         4,100

9

Diêu Trì

(24,20h)

    190,000

     210,000

    220,000

       4,300

          4,400

         4,100

10

Tuy Hoà

(26,30h)

    190,000

     210,000

    220,000

       4,300

          4,400

         4,100

11

Nha Trang

(31h)

    190,000

     210,000

    220,000

       4,300

          4,400

         4,100

12

Tháp Chàm

(33h)

    190,000

     210,000

    220,000

       4,300

          4,400

         4,100

13

Mương Mán

(35,3h)

    190,000

     210,000

    220,000

       4,300

          4,400

         4,100

14

Sài Gòn

(38h)

   160,000

   180,000

   190,000

      3,650

         3,450

        3,150

15

Lào Cai

(7h)

    275,000

     330,000

    385,000

       5,200

          5,000

         4,600

16

Hải Phòng

(3h)

    175,000

     200,000

    210,000

       4,400

          4,200

         3,900

Comments