Hướng dẫn‎ > ‎

Hướng dẫn thực hiện thông tư 83

đăng 02:55, 5 thg 10, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 02:57, 5 thg 10, 2015 ]
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN Thông tư số 83/2014/TT-BGTVT-
Quy định về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia
( Ban hành kèm theo Quyết định số 585/ QĐ-VTSG ngày 19 tháng 8 năm 2015)

https://drive.google.com/file/d/0B0oTveinYTkRem85V0ZSalpvNzQ/view