Lịch chạy tàu hàng chuyên tuyến

Lịch chạy tàu hàng chuyên tuyến

Tàu hàng chuyên tuyến báo gồm:
  • Tàu hàng chuyên tuyến chạy suốt: là tàu hàng chuyên tuyến không cắt lấy xe dọc đường;
  • Tàu hàng chuyên tuyến cắt móc: là tàu hàng chuyên tuyến có cắt, lấy xe dọc đường;

Mác tàu

Ga đi


Ga đến

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

Số đôi/ tuần

Hành trình

Giờ đi

Giờ đến

1.Chiều lẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBN1

Giáp Bát

Sóng Thần

ĐSPN

 

Ratraco

ĐSPN

 

Ratraco

 

4

23:30

  23:30

15:26

HBN1

Giáp Bát

Sóng Thần

MTP

Ga ST

 

MTP

Ga ST

MTP

Hà Nam

6

HBN1

5:30

1:23

HBN3

Giáp Bát

Sóng Thần

 

 

 

Hà Nam

VTĐ

 

VTĐ

3

HBN3

10:40

2:01

HBN3

Giáp Bát

Sóng Thần

 

 

 

 

 

 

 

 

GS1

 

 

SY1, SY3

Giáp Bát, Y. Viên

Sóng Thần

 

Ra-SY3

HL-SY3

Ra-SY3

CTN

Ra-SY3

 

2

SY1

23:40-1:30

18:50

HVS1

Vinh

Sóng Thần

 

ĐSPN

 

 

 

ĐSPN

 

2

HBN3

20:24

2:01

HSĐ 1, HSĐ3

Đà Nẵng

Sóng Thần

 

 

 

 

Ra-HSĐ3

 

 

 

HSĐ1

0:20

22:57

HSK1

Kim Liên

Sóng Thần

 

 

 

 

 

 

 

0

HSĐ1

0:05

16:56

HLS1

Lệ Trạch

Sóng Thần

 

HL

 

 

 

 

 

1

GS1

5:04

0:00

HGD1

Giáp Bát

Diêu Trì

 

 

 

 

 

 

 

 

GS1

16:40

8:55

HDS1

Diêu trì

Sóng Thần

NT

 

 

NT

 

 

 

2

GS1

18:30

0:00

 

 

 

 

 

 

Tổng số đoàn tàu chạy trong tháng

20

 

 

 

2.Chiều chẵn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBN2

SóngThần

Giáp Bát

Ra

ĐSPN

 

Ra

 

ĐSPN

 

4

SBN2

21:09

12:38

HBN2

Sóng Thần

Giáp Bát

 

MTP

Ga ST

MTP

Hà Nam

MTP

Ga ST

6

HBN2

7:00

6:11

HBN4

Sóng Thần

Giáp Bát

 

Hà Nam

VTĐ

 

VTĐ

 

 

3

HBN4

13:50

11:30

GS2

Sóng Thần

Giáp Bát

 

 

 

 

 

 

 

 

GS2

 

 

SY2, SY4

Sóng Thần

Giáp Bát, Y.Viên

HL-SY4

Ra-SY4

CTN

Ra-SY4

 

 

Ra-SY4

2

SY2

1:03

0:37-2:53

HVS2

Sóng Thần

Vinh

 

 

 

ĐSPN

 

 

ĐSPN

2

HBN4

13:50

21:02

HSDD2, HSĐ4

Sóng Thần

Đà Nẵng

Ra-HSĐ4

 

 

 

 

 

 

 

HSĐ2

8:02

20:37

HSK2

Sóng Thần

Kim Liên

 

 

 

 

 

 

 

0

HSĐ2

8:02

21:37

HLS2

Sóng Thần

Lệ Trạch

 

HL

 

 

 

 

 

1

GS2

5:04

17:41

HGD2

Diêu Trì

Giáp Bát

 

 

 

 

 

 

 

 

GS2

9:20

1:48

HDS2

Sóng Thần

Diêu trì

 

 

 

NT

 

 

NT

2

GS2

18:30

17:41

 

 

 

 

 

 

Tổng số đoàn tàu chạy trong tháng

20

 

 

 

Lịch trình chạy tàu cố định vận chuyển hàng hóa hai chiều thu cước trọn gói. 
Căn cứ Biểu đồ chạy tàu, năng lực tuyến đường, năng lực xếp, dỡ, lập tàu các ga trên tuyến và nhu câu vận chuyển. Hành khách có nhu cầu vận chuyển hàng hóa Bắc Nam có thể gọi số điện thoại: (04)3926.2098 hoặc 0988.776.555/Mrs Nguyệt  hoặc e-mail: nguyethanghoa@gmail.com để tìm hiểu lịch chạy tàu chuyên tuyến và Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt